اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست

اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست و اجرای عملیات شارژ کاتالیست و تخلیه کاتالیست در این بخش بررسی می شود.

کاتالیست چیست؟

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ماده ای به نام کاتالیست ( Catalyst ) بسیار پر کاربرد است.

این مواد با کم کردن انرژی فعال سازی ، سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می دهد. 

کاتالیست خود در واکنش شیمیایی شرکت نمی کند.

دستگاه تخلیه کاتالیست در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

در صنعت نفت گاز و پتروشیمی در زمان تعمیرات و نگهداری اساسی به دستگاه انتقال مواد پنوماتیک نیاز می باشد.

به دستگاه انتقال مواد پنوماتیکی که برای تخلیه کاتالیست و شارژ کاتالیست به کار می رود دستگاه مکنده تخلیه کاتالیست می گوییم.

دستگاه مکنده تخلیه کاتالیست به صورت تخصصی برای تخلیه تیوب های راکتور ها ی محتوی کاتالیست طبق نیاز مصرف کننده طراحی و تولید می شود.

از دستگاه تخلیه کاتالیست می توان برای بارگیری راکتور نیز استفاده نمود.

انواع دستگاه های تخلیه کاتالیست که نوعی دستگاه انتقال مواد پنوماتیک می باشد طراحی و تولید می شود.

با در نظر گرفتن موارد زیر می توان نوع دستگاه مکنده تخلیه کاتالیست را مشخص نمود:

  • نوع مواد ( کاتالیست و سرامیک بال )
  • میزان مواد
  • فاصله محل مکش کاتالیست و تخلیه کاتالیست

در مواردی می توان تا 40 تن در ساعت با توجه به نوع دستگاه مکنده تخلیه کاتالیست ، مواد را انتقال و تخلیه نمود.

امکان انتقال مواد پنوماتیک ( کاتالیست ) در فشار مثبت یا فشار منفی و همچنین به صورت غلیط ( Dense phase ) و یا رقیق ( Dilute Phase ) نیز وجود دارد.

برای مجموعه هایی که نیاز به دستگاه تخلیه کاتالیست دارند دوراه کار برای انجام کار وجود دارد:

  • خرید دستگاه تخلیه کاتالیست :

در مواردی که مجموعه توان مالی خرید مکنده تخلیه کاتالیست را دارد و نیاز به دستگاه تخلیه کاتالیست زیاد است.

طراخی و فروش دستگاه تخلیه کاتالیست توسط شرکت های متخصص این اممر انجام می شود.

قیمت دستگاه تخلیه کاتالیست با توجه به مشخصات دستگاه متفاوت می باشد.

  • اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست :

در موادی که مجموعه توا مالی بالا برای خرید دستگاه تخله کاتالیست را ندارد و نیاز به مکنده تخلیه کاتالیست کم است.

خدمات تخلیه کاتالیست معمولاً در قالب اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست و انجام امور پیمانکاری توسط شرکت های متخصص قابل اجرا می  باشد.

در صورت نیاز به خدمات تخلیه کاتالیست و یا اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست با کارشناسان مرکز نظافتی ایران تماس حاصل فرمائید.

اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست

اجاره دستگاه تخلیه کاتالیست و سرامیک بال

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

0/5
Click to Chat