اجاره دستگاه کف شور

اجاره دستگاه کف شور

اجاره دستگاه کف شور نیاز بسیاری از مجموعه ها جهت نظافت کف زمین و پروژه ها می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات در خصوص شرایط اجاره دستگاه کف شور هزینه اجاره دستگاه کف شور با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

بسیاری از مجموعه ها و پروژه جهت انجام عملیات شستشوی و نظافت محیط ها نیاز به اجاره دستگاه کف شور دارند.

انواع دستگاه کف شور جهت انجام کار خدمات شستشوی کف سالن وجود دارد.

امکان اجاره دستگاه کف شو به همراه اوپراتو نیز وجود دارد.

بهتر است به همراه اجاره دستگاه اسکرابر اوپراتور متخصص دستگاه نیز جزو قرارداد پیمانکاری شستشوی کف باشد.

هنگام اجاره دستگاه کف شور به چه نکاتی می بایست توجه داشت؟

هنگام اجاره دستگاه اسکرابر می بایست ابتدا تمامی اطلاعات مربوط به محیط و شرایط جایی که قرار است نظافت شود معین شود.

اطلاعات مورد نیاز شامل موارد زیر می باشد.

  1. مساحت محیط و تعداد طبقات که می بایست نظافت  کف سالن یا مجموعه صورت پذیرد.
  2. جنس کف محیطی که قرار است شستشوی شود.
  3. نوع آلودگی و کثیفی که سطح زمین را پوشانده است.
  4. اطلاعات در خصوص شرایط محیط و بررسی زیر ساخت ها ( برق ، آب ، چیدمان محیط ، وجود راه آب فاضلاب

مساحت محیط و تعداد طبقات که می بایست نظافت کف سالن صورت پذیرد.

زمان شستشوی محیط با مساحت محیط و تعداد طبقات رابطه مستقیم دارد.

انتخاب نوع دستگاه و تعداد نفرات جهت انجام امور خدمات نظافت کف به این دو پارامتر بستگی دارد.

نحوه محاسبه صحیح اطلاعات و در نظر گرفتن شرایط بسیار در فرآیند توجیه اقتصادی و فنی حائز اهمیت می باشد.

جنس کف محیطی که قرار است شستشوی شود

دانستن این موضوع که جنس کف محیطی که قرار است شستشوی شود چه می باشد در انتخاب نوع دستگاه جهت شستشوی تأثیر دارد.

در برخی موارد امکان استفاده از دستگاه کف شور جهت شستشوی کف زمین وجود ندارد.

نوع آلودگی و کثیفی که سطح زمین را پوشانده

جهت از بین بردن آلودگی و کثیفی که روی سطح وجود دارد می بایست نوع آلودگی و میزان آن مشخص شود.

پس از مشخص شدن نوع آلودگی و میزان آن می توان دستگاه کف شور و مواد شوینده را مشخص نمود.

اطلاعات در خصوص شرایط محیط و بررسی زیر ساخت ها ( برق ، آب ، چیدمان محیط ، وجود راه آب فاضلاب )

قبل از اجاره دستگاه اسکرابر می بایست  زیر ساخت ها را بررسی نمود.

وچود پریز های برق در دسترس

وجود شیر آب در فواصل معینی برای آب گیری دستگاه کف شور

بررسی چیدمان محیط برای انتخاب دستگاه کف شور مناسب جهت عبور از راه رو

وجود راه آب فاضلاب جهت تخلیه آب کثیف و آلودگی در در فواصل مشخص

اجاره کف شوراجاره کف شواجاره کف شویاجاره اسکرابر
اجاره دستگاه کف شوراجاره دستگاه کف شواجاره دستگاه کف شویاجاره دستگاه اسکرابر
اجاره دستگاه زمین شوراجاره دستگاه زمین شواجاره دستگاه زمین شویاجاره دستگاه کفشور
اجاره دستگاه کفشواجاره دستگاه کفشویاجاره دستگاه زمینشوراجاره دستگاه زمینشو
اجاره دستگاه زمینشویاجاره دستگاه شستشوی کفاجاره ماشین شستشویاجاره ماشین کف شوی
اجاره ماشین کف شوراجاره ماشین کف شواجاره ماشین اسکرابراجاره ماشین کفشوی
اجاره ماشین کفشواجاره ماشین کفشوراجاره ماشین زمین شواجاره ماشین زمین شوی
اجاره ماشین زمین شوراجاره ماشین زمینشواجاره ماشین زمینشویاجاره ماشین زمینشور
اجاره کف شوی راننده داراجاره کف شور راننده داراجاره کف شو راننده داراجاره اسکرابر راننده دار
اجاره زمین شوی راننده داراجاره زمین شور راننده داراجاره زمین شو راننده دااجاره ماشین مخصوص شستشوی سالن

اجاره دستگاه کف شور

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER