دستگاه واترجت صنعتی آب سرد

دستگاه واترجت صنعتی آب سرد یکی از انواع دستگاه واترجت می باشد.

درصورتی که به قیمت دستگاه واترجت صنعتی آب سرد نیاز دارید با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.

 

همانگونه از اسم این نوع از دستگاه های واترجت مشخص می باشد دمای خروجی آب در این دستگاه کمتر از 60 درجه می باشد.

این بدین معناست که دمای آب خروجی دستگاه برابر با دمای آب ورودی می باشد.

نکته مهم در استفاده از دستگاه ها دمای آب ورودی می باشد و نباید از 60 درجه بیشتر شود.

واترجت صنعتی آب سرد در مدل ها و انواع مختلف با تجه به شرایط و نیاز مصرف کننده تولید می شوند.

دو موضوع را در دسته بندی دستگاه های واترجت آب سرد می بایست مورد توجه قرار داد.

  1. نوع دستگاه از لحاظ طراحی و میزان فشار که به انواع ( خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی ) تقسیم بدی می شوند.
  2. منبع تغذیه دستگاه واترجت آب سرد که شامل ( برقی ( تک فاز یا سه فاز ) ، بنزین ، دیزل )

 

دستگاه واترجت صنعتی آب سرد

کلیدواژه های مربوط به دستگاه واترجت صنعتی آب سرد

 واترجت –  کارواش –  جت واش –  جتواش –
 واترجت صنعتی آب سرد –  کارواش صنعتی آب سرد –  جت واش صنعتی آب سرد –  جتواش صنعتی آب سرد –
 دستگاه واتر جت آب سرد –  دستگاه کارواش صنعتی آب سرد –  دستگاه جت واش صنعتی آب سرد –  دستگاه جتواش صنعتی آب سرد –
 واتر جت –  واتر جت صنعتی آب سرد –  واترجت آب سرد –  واتر جت آب سرد –
 جت واش آب سرد –  جتواش آب سرد –  کارواش آب سرد –  واترجت صنعتی –
 کارواش صنعتی –  جت واش صنعتی –  واتر جت صنعتی –  جتواش صنعتی –
 شستشوی فشار قوی آب سرد –  شستشو فشار قوی آب سرد –  دستگاه شستشوی فشار قوی –  دستگاه شستشو فشار قوی –
 سیستم شستشوی فشار قوی آب سرد –  سیستم شستشو فشار قوی آب سرد –  قیمت واترجت آب سرد –  فروش واترجت صنعتی آب سرد –
 تولید واترجت صنعتی آب سرد –  واترجت صنعتی آب سرد تولیدی –  واترجت آب سرد صنعتی ایرانی –  تولید دستگاه کارواش صنعتی آب سرد –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

cold water high pressure cleaner

nsj’hi ,hjv[j wkujd Hf svn

5/5
Click to Chat