سوییپر سرنشین دار

سوییپر سرنشین دار

سوییپر سرنشین دار کار جمع آوری زباله ها را در محیط های صنعتی انجام می دهد.

در صورتی که به قیمت سوییپر سرنشین دار نیاز دارید با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

سوئیپر سرنشین دار به انگلیسی ride on sweeper می شود.

ساختار دستگاه های سوییپر راننده دار به گونه ای است که شخص روی دستگاه می نشیند.

این دستگاه ها به وسیله برس ها و سیستم مکش کار جمع آوری زباله را انجام می دهند.

با توجه به شرایط محیط و میزان آلودگی و مدت زمانی که باید کار نظافت انجام شود مشخصه های دستگاه متفاوت است.

ابعاد دستگاه های جاروی محوطه صنعتی متفاوت است.

ابعاد این دستگاه ها شامل پهنای نظافت و حجم مخزن است.

هر چقدر میزان آلودگی و زباله روی سطح بیشتر باشد می بایست حجم مخزن دستگاه بیشتر شود.

منبع تغذیه دستگاه های سوییپر خودرویی در انواع باتری دار ، بنزینی ، گازسوز و دیزل است.

در انواع محیط های سر بسته یا محوطه های باز می توان از این دستگاه ها با توجه به منبع تغذیه دستگاه استفاده کرد.

در سایت مرکز نظافتی ایران سعی شده اطلاعات کامل در خصوص ددستگاه های سوییپر سرنشین دار ارائه شود.

سوییپر سرنشین دار

کلیدواژه مربوط به سوییپر سرنشین دار

سوئیپر سرنشین دار – سوییپر راننده دار – سوییپر خودرویی =

سوئیپر راننده دار – سوئیپر با راننده – سوئیپر خودرویی –

سوییپر با راننده – جاروی محوطه سرنشین دار –

جارو محوطه سرنشین دار – جاروب محوطه سرنشین دار –

دستگاه سوئیپر سرنشین دار – دستگاه سوییپر راننده دار –

دستگاه سوئیپر راننده دار – دستگاه سوئیپر با راننده –

دستگاه سوییپر با راننده – دستگاه جاروی محوطه سرنشین دار –

دستگاه جارو محوطه سرنشین دار – دستگاه جاروب محوطه سرنشین دار –

قیمت سوئیپر سرنشین دار – قیمت سوییپر راننده دار –

قیمت سوئیپر راننده دار – قیمت سوئیپر با راننده –

قیمت سوییپر با راننده – قیمت جاروی محوطه سرنشین دار –

قیمت جارو محوطه سرنشین دار – قیمت جاروب محوطه سرنشین دار –

s,dd\v svkadk nhv

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

شرح
product image
رتبه نویسنده
1star1star1star1star1star
رتبه استفاده کنندگان
5 based on 4 votes
نام برند
ICC
نام محصول
سوییپر سرنشین دار
×

سلام

برای ارتباط با کارشناسان روی نام آنها کیلیک کنید.

× ارتباط از طریق واتساپ