شستشوی صنعتی کف

شستشوی صنعتی کف و تخصصی به وسیله دستگاه های نظافت صنعتی و مواد شوینده مخصوص و پرسنل آموزش دیده می بایست صورت گیرد.

در صورت نیاز به انواع شستشوی صنعتی کف با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

در این بخش به بررسی انواع شستشوی صنعتی می پردازیم.

انواع شستشوی صنعتی کف

شستشو صنعتی کف زمین با توجه به شرایطی محیطی و نوع محیط در انواع مختلف اجرا می شود.

تجهیزات مختلف شستشو صنعتی و تخصصی کف به شرح زیر می باشد .

  • شستشو صنعتی کف با اسکرابر 
  • شستشو صنعتی کف با پولیشر
  • شستشو صنعتی کف با پولیشر و مکنده
  • شستشو صنعتی کف با اسکرابر و پولیشر
  • شستشو صنعتی کف با واترجت و مکنده
  • شستشو صنعتی کف با بخارشوی

در صورتی که آلودگی کف زمین زیاد نباشد و به صورت روزانه نیاز به نظافت کف باشد.

می توان از دستگاه کف شوی ( اسکرابر ) استفاده نمود.

استفاده از دستگاه کف شوی برای شستشو صنعتی به صورت روزانه باعث کنترل آلودگی و به روز شدن آن می شود.

در صورتی که میزان آلودگی کف زمین زیاد باشد و راه آب در مجموعه وجود داشته باشد.

بهتر است از دستگاه پولیشر جهت شستشوی استفاده شود.

در صورتی که راه آب فاضلاب وجود نداشته باشد و آلودگی سطح زیاد باشد می بایست :

از پولیشر برای شستشوی و مکنده برای خشک کردن استفاده نمود.

در صورتی که مساحت بالا باشد و آلودگی بسیار زیاد باش می توان از ترکیب اسکرابر و پولیشر استفاده نمود.

ابتدا کف را به وسیله پولیشر شستشوی داده و سپس با کف شوی کار شستشوی و خشک کردن را انجام می دهند.

در صورتی که سطح کف به گونه ای باشد که نتوان از دستگاه هایی مانند پولیشر و اسکرابر استفاده نمود باید از واترجت استفاده نمود.

در مواردی که از واترجت برای شستشوی کف استفاده می شود.

اگر راه آب فاضلاب وجود نداشته باشد می بایست از مکنده برای خشک کردن استفاده کرد.

در مواردی که نیاز به شستشوی کف محیط های کوچکی که نیاز به استریل کردن دارند می توان از بخار شوی صنعتی استفاده نمود.

شستشوی صنعتی کف

کلیدواژه های مربوط به شستشوی صنعتی کف

 شستشوی صنعتی –   شستشوی صنعتی کف –  شستشو صنعتی کف –  شستشو صنعتی –
 نظافت و شستشو صنعتی –   نظافت و شستشوی صنعتی –  خدمات شستشوی صنعتی کف –   خدمات شستشو صنعتی کف –
 خدمات شستشو صنعتی –  خدمات شستشوی صنعتی –  خدمات نظافت و شسنشوی صنعتی کف –  خدمات نظافت و شستشو صنعتی کف –
شستشوی صنعتی با دستگاه –  شستشوی صنعتی کف با دستگاه –  شستشوی صنعتی با اسکرابر –  خدمات شستشوی صنعتی با اسکرابر –
 شستشو صنعتی با اسکرابر –  خدمات شستشو صنعتی با اسکرابر –  شستشوی صنعتی با کف شوی –  شستشو صنعتی با کف شوی –
 شستشوی صنعتی با زمین شوی –  شستشو صنعتی با زمین شو –  شستشوی صنعتی با کارواش –   شستشوی صنعتی با واترجت –
 شستشوی صنعتی مکانیزه –  شرکت خدمات شستشوی صنعتی کف –  پیمانکار شستشوی صنعتی –  پیمانکار صدماتی شستشوی صنعتی – 

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

0/5
Click to Chat