کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی یک راه کار بسیار مناسب و اقتصادی برای دارندگان دستگاه های نظافت صنعتی می باشد.

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی بسیار مقرون به صرفه می باشد.

برس در بسیازی از دستگاه های نظافت صنعتی نقش کلیدی دارد.

یکی از قطعات مصرفی دستگاه های نظافت صنعتی برس یا فرچه  می باشد.

هزینه تعویض این قعه مصرفی برای بسیاری از مصرف کنندگان ماشین آلات نظافت صنعتی بالا می باشد.

راه کار مناسب برای کاهش هزینه تعمیرات ماشین آلات نظافت صنعتی کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی می باشد.

برس دستگاه های نظافت صنعتی

برس دستگاه های نظافت صنعتی از سه بخش اصلی تشکیل می شود.

  1. شاسی برس ( نگهدارنده برس ) 
  2. قسمت اتصال دهنده به الکترو موتور یا هیدروموتور 
  3. مویی برس 

شاسی برس

قسمتی که تمامی بخش ها به آن متصل می شود.

معمولاً از جنس پلاستیک فشرده ( تفلون ) می باشد.

قسمت اتصال دهنده به الکترو موتور یا هیدروموتور

بخشی که سبب اتصال به بخش چرخاننده می شود و معمولاً بستگی به طراحی دستگاه از جنس آهن ، استیل یا پلاستیک می باشد.

مویی برس

قسمتی که کار نظافت را انجام می دهد.

کاشت برس در واقع کاشت مویی برس بر روی شاسی برس می باشد.

مویی برس از جنس های مختلف می تواند باشد.

جنس برس با توجه به نوع دستگاه و کاربرد آن از پرلون ، پلاستیک ، استیل ، ppl و … می باشد.

با توجه به قطر برس ها انواع برس به شرح زیر وجود دارد.

  1. برس معمولی ( برس نرمال )
  2. برس نرم 
  3. برس زبر

کاشت فرچه دستگاه های نظافت صنعتی

امکان کاشت انواع برس ها وجود دارد.

کاشت برس کف شوی ترمیم برس کف شویکاشت فرچه کف شوی
ترمیم فرچه کف شویکاشت برس کف شوترمیم بر کف شو
کاشت فرچه کف شوترمیم فرچه کف شوکاشت برس جارو محوطه
ترمیم برس جارو محوطهکاشت فرچه جارو محوطهترمیم فرچه جارو محوطه
کاشت برس سوییپرترمیم برس سوییپرکاشت فرچه سوییپر
ترمیم فرچه سوییپرکاشت برس زمین شوترمیم برس زمین شو
کاشت فرچه زمین شوترمیم فرچه زمین شوکاشت برس اسکرابر
ترمیم برس اسکرابر صنعتیکاشت فرچه اسکرابرترمیم فرچه اسکرابر
کاشت برس جارو شهریترمیم برس جارو شهریکاشت فرچه جارو شهری
ترمیم فرچه جارو شهریکاشت برس پلیشرترمیم برس پلیشر
کاشت فرچه پلیشرترمیم فرچه پلیشربرس دستگاه موکت شوی
کاشت برس دستگاه موکت شویفرچه دستگاه موکت شویکاشت فرچه دستگاه موکت شوی
کاشت برس دستگاه پله برقی شویکاشت فرچه دستگاه پله برقی شور

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER