کاشت فرچه دستگاه های نظافت صنعتی

کاشت فرچه دستگاه های نظافت صنعتی

کاشت فرچه دستگاه های نظافت صنعتی یک راه کار بسیار مناسب و اقتصادی برای دارندگان دستگاه های نظافت صنعتی می باشد.

کاشت فرچه دستگاه های نظافت صنعتی بسیار مقرون به صرفه می باشد.

برس در بسیازی از دستگاه های نظافت صنعتی نقش کلیدی دارد.

یکی از قطعات مصرفی دستگاه های نظافت صنعتی برس یا فرچه می باشد.

هزینه تعویض این قطعه مصرفی برای بسیاری از مصرف کنندگان ماشین آلات نظافت صنعتی بالا می باشد.

راه کار مناسب برای کاهش هزینه تعمیرات ماشین آلات نظافت صنعتی کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی می باشد.

برس دستگاه های نظافت صنعتی

برس دستگاه های نظافت صنعتی از سه بخش اصلی تشکیل می شود.

شاسی برس ( نگهدارنده برس )

قسمت اتصال دهنده به الکترو موتور یا هیدروموتور

مویی برس

شاسی برس

قسمتی که تمامی بخش ها به آن متصل می شود.

معمولاً از جنس پلاستیک فشرده ( تفلون ) می باشد.

قسمت اتصال دهنده به الکترو موتور یا هیدروموتور

بخشی که سبب اتصال به بخش چرخاننده می شود و معمولاً بستگی به طراحی دستگاه از جنس آهن ، استیل یا پلاستیک می باشد.

مویی برس

قسمتی که کار نظافت را انجام می دهد.

کاشت برس در واقع کاشت مویی برس بر روی شاسی برس می باشد.

مویی برس از جنس های مختلف می تواند باشد.

جنس برس با توجه به نوع دستگاه و کاربرد آن از پرلون ، پلاستیک ، استیل ، ppl و … می باشد.

با توجه به قطر برس ها انواع برس به شرح زیر وجود دارد.

برس معمولی ( برس نرمال )

برس نرم

برس زبر

کاشت فرچه دستگاه های نظافت صنعتی

امکان کاشت انواع برس ها وجود دارد.

کاشت برس کف شوی ترمیم برس کف شوی کاشت فرچه کف شوی

ترمیم فرچه کف شوی کاشت برس کف شو ترمیم بر کف شو

کاشت فرچه کف شو ترمیم فرچه کف شو کاشت برس جارو محوطه

ترمیم برس جارو محوطه کاشت فرچه جارو محوطه ترمیم فرچه جارو محوطه

کاشت برس سوییپر ترمیم برس سوییپر کاشت فرچه سوییپر

ترمیم فرچه سوییپر کاشت برس زمین شو ترمیم برس زمین شو

کاشت فرچه زمین شو ترمیم فرچه زمین شو کاشت برس اسکرابر

ترمیم برس اسکرابر کاشت فرچه اسکرابر ترمیم فرچه اسکرابر

کاشت برس جارو شهری ترمیم برس جارو شهری کاشت فرچه جارو شهری

ترمیم فرچه جارو شهری کاشت برس پلیشر ترمیم برس پلیشر

کاشت فرچه پلیشر ترمیم فرچه پلیشر

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

Click to Chat