برس اسکرابر صنعتی

انواع برس اسکرابر صنعتی جهت شستشوی کف زمین به وسیله اسکرابر صنعتی

برس اسکرابر صنعتی

برس اسکرابر صنعتی یا فرچه اسکرابر صنعتی عملیات شستشوی را در دستگاه کف شوی صنعتی انجام می دهد.

در صورت نیاز به اطلاعات در خصوص قیمت برس اسکرابر صنعتی با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

انواع برس اسکرابر صنعتی

برس اسکرابر صنعتی در انواع مختلف و باتوجه به موارد زیر طراحی و تولید می شوند.

  • طراحی دستگاه اسکرابر
  • اندازه برس
  • قطر مویی برس (برس زبر اسکرابر صنعتی – برس معمولی اسکرابر صنعتی و برس نرم اسکرابر صنعتی)

تاثیر طراحی بر نوع برس دستگاه اسکرابر صنعتی

با توجه به نوع دستگاه اسکرابر صنعتی نوع برس دستگاه کف شوی صنعتی می تواند تغییر نماید.

در برخی دستگاه های اسکرابر شستشو ، نوع برس استوانه ای می باشد و در برخی موارد نوع برس دیسکی می باشد.

نکته مهم :
در برخی موارد دستگاه اسکرابر نظافتی دارای دو یا سه عدد برس می باشد.

اندازه برس اسکرابر صنعتی

یکی از پارامترهای بررسی برس دستگاه اسکرابر شستشوی اندازه و سایز برس دستگاه اسکرابر نظافتی می باشد.

در‌مواردی که برس دستگاه اسکرابر صنعتی استوانه ای باشد طول برس نشان دهنده پهنای شستشوی دستگاه اسکرابر می باشد.

در مواردی که برس دستگاه اسکرابر صنعتی دیسکی باشد قطر برس نشان دهنده پهنای نظافت می باشد.

نوع مویی برس دستگاه اسکرابر صنعتی

با توجه به نوع آلودگی کف زمین و جنس کفی که قرار است شستشوی شود نوع برس اسکرابر صنعتی از لحاظ قطر متغیر است.

در مواردی که سطح زمین بسیار زبر باشد بهتر است از برس نرم استفاده شود.

در موازدی که احتمال خط افتادن کف زمین به وسیله برس باشد نیز می بایست از برس نرم اتفاده نمود.

اگر میزان آلودگی روی سطح زیاد باشد می توان از برس زبر استفاده کرد.

در صورتی که آلودگی روی سطح سخت باشد نیز می بایست از برس زبر استفاده کرد.

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی

امکان کاشت انواع برس ها وجود دارد.

کاشت برس کف شویترمیم برس کف شویکاشت فرچه کف شوی
ترمیم فرچه کف شویکاشت برس کف شوترمیم بر کف شو
کاشت فرچه کف شوترمیم فرچه کف شوکاشت برس جارو محوطه
ترمیم برس جارو محوطهکاشت فرچه جارو محوطهترمیم فرچه جارو محوطه
کاشت برس سوییپرترمیم برس سوییپرکاشت فرچه سوییپر
ترمیم فرچه سوییپرکاشت برس زمین شوترمیم برس زمین شو
کاشت فرچه زمین شوترمیم فرچه زمین شوکاشت برس اسکرابر
ترمیم برس اسکرابرکاشت فرچه اسکرابرترمیم فرچه اسکرابر
کاشت برس جارو شهریترمیم برس جارو شهریکاشت فرچه جارو شهری
ترمیم فرچه جارو شهریکاشت برس پلیشرترمیم برس پلیشر
کاشت فرچه پلیشرترمیم فرچه پلیشرقیمت برس اسکرابر
قیمت برس اسکرابر صنعتیفروش برس اسکرابرفروش برس اسکرابر صنعتی
قیمت کاشت برس اسکرابرقیمت کاشت فرچه اسکرابرفروش فرچه اسکرابر

 

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ / @IRANCLEANINGCENTER