برس اسکرابر صنعتی

انواع برس اسکرابر صنعتی جهت شستشوی کف زمین به وسیله اسکرابر صنعتی

برس اسکرابر صنعتی

برس اسکرابر صنعتی یا فرچه اسکرابر صنعتی عملیات شستشوی را در دستگاه کف شوی صنعتی انجام می دهد.

در صورت نیاز به اطلاعات در خصوص قیمت برس اسکرابر صنعتی با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

انواع برس اسکرابر صنعتی

برس اسکرابر صنعتی در انواع مختلف و باتوجه به موارد زیر طراحی و تولید می شوند.

  • طراحی دستگاه اسکرابر
  • اندازه برس
  • قطر مویی برس (برس زبر اسکرابر صنعتی – برس معمولی اسکرابر صنعتی و برس نرم اسکرابر صنعتی)

تاثیر طراحی بر نوع برس دستگاه اسکرابر صنعتی

با توجه به نوع دستگاه اسکرابر صنعتی نوع برس دستگاه کف شوی صنعتی می تواند تغییر نماید.

در برخی دستگاه های اسکرابر شستشو ، نوع برس استوانه ای می باشد و در برخی موارد نوع برس دیسکی می باشد.

نکته مهم :
در برخی موارد دستگاه اسکرابر نظافتی دارای دو یا سه عدد برس می باشد.

اندازه برس اسکرابر صنعتی

یکی از پارامترهای بررسی برس دستگاه اسکرابر شستشوی اندازه و سایز برس دستگاه اسکرابر نظافتی می باشد.

در‌مواردی که برس دستگاه اسکرابر صنعتی استوانه ای باشد طول برس نشان دهنده پهنای شستشوی دستگاه اسکرابر می باشد.

در مواردی که برس دستگاه اسکرابر صنعتی دیسکی باشد قطر برس نشان دهنده پهنای نظافت می باشد.

نوع مویی برس دستگاه اسکرابر صنعتی

با توجه به نوع آلودگی کف زمین و جنس کفی که قرار است شستشوی شود نوع برس اسکرابر صنعتی از لحاظ قطر متغیر است.

در مواردی که سطح زمین بسیار زبر باشد بهتر است از برس نرم استفاده شود.

در موازدی که احتمال خط افتادن کف زمین به وسیله برس باشد نیز می بایست از برس نرم اتفاده نمود.

اگر میزان آلودگی روی سطح زیاد باشد می توان از برس زبر استفاده کرد.

در صورتی که آلودگی روی سطح سخت باشد نیز می بایست از برس زبر استفاده کرد.

کاشت برس دستگاه های نظافت صنعتی

امکان کاشت انواع برس ها وجود دارد.

کاشت برس کف شوی ترمیم برس کف شوی کاشت فرچه کف شوی
ترمیم فرچه کف شوی کاشت برس کف شو ترمیم بر کف شو
کاشت فرچه کف شو ترمیم فرچه کف شو کاشت برس جارو محوطه
ترمیم برس جارو محوطه کاشت فرچه جارو محوطه ترمیم فرچه جارو محوطه
کاشت برس سوییپر ترمیم برس سوییپر کاشت فرچه سوییپر
ترمیم فرچه سوییپر کاشت برس زمین شو ترمیم برس زمین شو
کاشت فرچه زمین شو ترمیم فرچه زمین شو کاشت برس اسکرابر
ترمیم برس اسکرابر کاشت فرچه اسکرابر ترمیم فرچه اسکرابر
کاشت برس جارو شهری ترمیم برس جارو شهری کاشت فرچه جارو شهری
ترمیم فرچه جارو شهری کاشت برس پلیشر ترمیم برس پلیشر
کاشت فرچه پلیشر ترمیم فرچه پلیشر قیمت برس اسکرابر
قیمت برس اسکرابر صنعتی فروش برس اسکرابر فروش برس اسکرابر صنعتی
قیمت کاشت برس اسکرابر قیمت کاشت فرچه اسکرابر فروش فرچه اسکرابر

 

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ / @IRANCLEANINGCENTER

×

سلام

برای ارتباط با کارشناسان روی نام آنها کیلیک کنید.

× ارتباط از طریق واتساپ