دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل Premiere

دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل Premiere مناسب برای کار طولانی مدت و سخت

سنجش

دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل Premiere

دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل Premiere مناسب برای شستشوی و براق نمودن کف زمین می باشد.

پولیشر به انگلیسی Single disk brush می شود.

در صورت نیاز به قیمت دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل Premiere یا شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.

در این بخش به بررسی دستگاه پولیشر صنعتی Premiere می پردازیم.

کاربرد دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل Premiere

از دستگاه پولیشر صنعتی کف Premiere به عنوان یک دستگاه نظافتی کف زمین در موارد زیر می توان استفاده نمود.

  1. شستشوی کف زمین
  2. براق نمودن و واکس زدن کف زمین

شستشوی کف زمین به وسیله دستگاه پولیشر Premiere

به وسیله دستگاه پولیشر صنعتی مدل Premiere می توان به راحتی کف زمین را شستشوی نمود.

آب و مواد شوینده را در مخزن دستگاه پولیشر ریخته و به وسیله شیر دستی دستگاه روی سطح زمین اسپری می کنیم.

سپس به وسیله برس پولیشر صنعتی که به صورت دیسکی می باشد کار جرم بری و شستشوی کف زمین انجام می شود.

آلودگی که به وسیله آب و مواد شوینده و در اثر سابیده شدن سطح زمین از سطح جدا می شود.

آب کثیف باقی مودن بر روی سطح زمین را به وسیله یکی از دو روش زیر می توان جمع آوری نمود.

  1. به وسیله مکنده صنعتی آب و خاک
  2. انتقال به فاضلاب به وسیله تی لاستیکی از طریق راه آب فاضلاب

براق نمودن کف زمین به وسیله دستگاه پولیشر Premiere

پس از شستشوی کف زمین و از بین برد جرم و آلودگی می توان برای براق نمودن کف از پولیشر و واکس کف استفاده نمود.

واکس سنگ spolish کف زمین را بر روی سطح ریخته و به وسیله پولیشر و پد مخصوص براق کردن کف کار پولیش کردن را انجام می دهیم.

دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل premiere قیمت پولیشر صنعتی
دستگاه پولیشر صنعتی کف مدل premiere فروش پولیشر صنعتی

کلید واژه های مربوط به دستگاه پولیشر صنعتی

پولیشر  پلیشر  دستگاه پولیشر  دستگاه پلیشر 
دستگاه پولیشر صنعتی  دستگاه پلیشر صنعتی  قیمت پولیشر صنعتی  قیمت پلیشر صنعتی 
پولیشر عیسی  پولیشر قالیشویی  پولیش سنگ پولیشر کف شوی

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

 

0/5