جاروبرقی سطلی آب و خاک

جاروبرقی سطلی آب و خاک

جاروبرقی سطلی آب و خاک جاروبرقی سطلی آب و خاک برای استفاده های گوناگون طراحی و تولید می شوند.در صورتی که به قیمت جاروبرقی سطلی آب و خاک نیاز دارید با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.به وسیله دستگاه جاروبرقی سطلی آب و خاک می توان مواد مختلف را مکش کرد.با توجه به تعداد موتور و نوع موتور ها قدرت و سرعت مکندگی جارو برقی سطلی متفاوت است.این دستگاه ها با یک ، دو یا سه موتور طراحی می شوند.کاربرد آنها در بخش های مختلف صنعتی ، تجاری و خانگی بسیار است.به وسیله این دستگاه ها کار نظافت بسیار ساده و آسان می شود.قیمت این دستگاه ها متأثر از عوامل مختلف بسیار بازه گسترده ای دارد.برخی از عوامل که بر روی قیمت این دستگاه ها تأثیر دارد به شرح زیر می باشد.کیفیت قطعات دستگاهطراحی دستگاهمشخصات فنی دستگاهبه وسیله این دتسگاه ها می توان انواع مواد را در محیط های مختلف مکش و جمع آوری کرد.کلیدواژه های مربوط به جاروبرقی سطلی آب و خاکجاروبرقی سطلی – جاروبرقی سطلی مسجدی آب و خاک -جاروبرقی سطلی هتلی آب و خاک – جاروبرقی سطلی خانگی آب و خاک -جاروبرقی سطلی تخصصی آب و خاک – جاروبرقی سطلی سه موتوره آب و خاک -قیمت جاروبرقی سطلی – قیمت جاروبرقی سطلی مسجدی آب و خاک -قیمت جاروبرقی سطلی هتلی آب و خاک – قیمت جاروبرقی سطلی خانگی آب و خاک -قیمت جاروبرقی سطلی تخصصی آب و خاک – قیمت جاروبرقی سطلی سه موتوره آب و خاک -فروش جاروبرقی سطلی – فروش جاروبرقی سطلی مسجدی آب و خاک -فروش جاروبرقی سطلی هتلی آب و خاک – فروش جاروبرقی سطلی خانگی آب و خاک -فروش جاروبرقی سطلی تخصصی آب و خاک – فروش جاروبرقی سطلی سه موتوره آب و خاک -[hv,fvrd sxgd Hf , oh; -جاروبرقی سطلی به انگلیسی industrial vacuum cleaner می شود.WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

ادامه مطلب

جاروبرقی بزرگ صنعتی

جاروبرقی بزرگ صنعتی

جاروبرقی بزرگ صنعتی جاروبرقی بزرگ صنعتی برای نظافت محیط های صنعتی که حجم زباله زیادی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.در صورتی که به قیمت جاروبرقی بزرگ صنعتی نیاز دارید با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.حجم مخزن دستگاه های جاروبرقی صنعتی مهم می باشد.هرچقدر حجم و مقدار آلودگی و زباله بیشتر باشد نیاز به مخزن بزرگتری می باشد.زمانی که حجم مخزن دستگاه جاروبرقی صنعتی بالا باشد قدرت مکش نیز می بایست به همانن نسبت افزایش یاید.عامل تأثیرگذار بر قدرت مکش دستگاه های جاروبرقی صنعتی موتور وکیوم این دستگاه ها می باشد.با توجه به طراحی دستگاه جاروبرقی صنعتی و نوع پمپ موتور، تعداد موتور و توان مصرفی الکترو موتور قدرت و سرعت مکش مشخص می شود.با توجه به الکترو موتور دستگاه جاروبرقی صنعتی منبع تغذیه می تواند سه فاز یا تک فاز باشد.ساختار دستگاه های جاروبرقی بزرگ صنعتی می بایست بسیار سخت کار باشد و برای محیط های صنعتی طراحی شده باشد.در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دستگا های جارو برقی بزرک صنعتی به لینک جاروبرقی مراجعه فرمائید.کلیدواژه های مربوط به جاروبرقی بزرگ صنعتیجارو برقی بزرگ صنعتی -جارو برقی بزرگ صنعتی ایرانی -تولید جارو برقی بزرگ صنعتی -فروش جارو برقی بزرگ صنعتی -فروشنده جارو برقی بزرگ صنعتی -تولید کننده جارو برقی بزرگ صنعتی -بهترین جارو برقی بزرگ صنعتی -قیمت جارو برقی بزرگ صنعتی -لیست قیمت جارو برقی بزرگ صنعتی -دستگاه جارو برقی بزرگ صنعتی -انواع جارو برقی بزرگ صنعتی -جارو برقی بزرگ صنعتی سه موتوره – جاروبرقی صنعتی بزرگ -جاروبرقی بزرگ صنعتی ایرانی -تولید جاروبرقی صنعتی بزرگ -فروش جاروبرقی صنعتی بزرگ -فروشنده جاروبرقی صنعتی بزرگ -تولید کننده جاروبرقی صنعتی بزرگ -بهترین جاروبرقی صنعتی بزرگ -قیمت جاروبرقی صنعتی بزرگ -لیست قیمت جاروبرقی صنعتی بزرگ -دستگاه جاروبرقی صنعتی بزرگ -انواع جاروبرقی صنعتی بزرگ -جاروبرقی صنعتی بزرگ سه موتوره -[hv,fvrd fcv’ wkujdWWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

ادامه مطلب

جاروبرقی سطلی ارزان مرکز نظافتی ایران

جاروبرقی سطلی ارزان

جاروبرقی سطلی ارزان
جاروبرقی سطلی ارزان قیمت با کیفیت مناسب در مدلهای مختلف برای کاربرد های مختلف خانکی ، نیمه صنعتی و تجاری
در صورتی که به قیمت جاروبرقی سطلی ارزان نیازدارید با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید. 
دستگاه های جاروبرقی سطلی در بسیاری از محیط ها کاربرد دارد.
بسیاری از کاربران برای نظافت نیاز به دستگاه جاروبرقی سطلی با کیفیت و قیمت مناسب هستند.
سه نوع از دستگاه های جاروبرقی سطلی با کاربردهای مختلف با کیفیت به شرح زیر می باشد. 
از این سه دستگاه در محیط های مختلف به شرح زیر می توان استفاده نمود.
خانه
هتل 
سالن های آرایشگاه
مساجد
اداره ها و دفتر کار
کارواش ها
کارگاه ها 
مجتمع های مسکونی
سینماها و آمفی تئاتر
کلیدواژه های مربوط به جاروبرقی سطلی ارزان
 جاروبرقی سطلی آب و خاک ارزان قیمت  – جاروبرقی ارزان سطلی –  جاروبرقی سطلی صنعتی ارزان قیمت –  جاروبرقی سطلی تر و خشک ارزان قیمت –
 جاروبرقی سطلی خانگی ارزان قیمت –  فروش جارو برقی ارزان سطلی ارزان قیمت –  فروش جارو برقی ارزان سطلی –  فروشنده جارو برقی ارزان سطلی –
 انواع جارو برقی سطلی ارزان قیمت –  تولید جارو برقی سطلی ارزان قیمت –  خرید جارو برقی سطلی ارزان قیمت –   جاروبرقی صنعتی سطلی ارزان قیمت –
 خرید جاروبرقی صنعتی سطلی ارزان قیمت –  فروش  جاروبرقی صنعتی سطلی ارزان قیمت –  تولید جاروبرقی صنعتی سطلی ارزان قیمت –  انواع جاروبرقی صنعتی سطلی ارزان قیمت –
 جاروبرقی آب وخاک سطلی ارزان قیمت –  تولید کننده جاروبرقی آب و خاک سطلی ارزان قیمت –  جاروبرقی سطلی خانگی ارزان قیمت –  فروش جاروبرقی ارزان قیمت –
 تولید جاروبرقی ارزان قیمت –  تولید کننده جاروبرقی ارزان قیمت –  قیمت جاروبرقی ارزان قیمت –  بهترین جاروبرقی ارزان قیمت –
 جاروبرقی صنعتی ارزان قیمت –  جاروبرقی صنعتی آب و خاک ارزان قیمت –  فروش جاروبرقی صنعتی آب و خاک ارزان قیمت –  تولید جاروبرقی صنعتی آب و خاک ارزان قیمت –
 فروشنده جاروبرقی صنعتی آب و خاک ارزان قیمت –  تولید کننده دستگاه جاروبرقی صنعتی آب و خاک ارزان قیمنت –  دستگاه جاروبرقی سطلی با قیمت مناسب –  دستگاه جارو برقی سطلی ارزان –
WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER
[hv,fvrd sxgd hvchk

ادامه مطلب

جاروبرقی صنعتی آب و خاک

جاروبرقی صنعتی آب و خاک

جاروبرقی صنعتی آب و خاک
جاروبرقی صنعتی آب و خاک یک ابزار و وسیله تخصصی نظافت صنعتی می باشد.
اگر نیاز به اطلاعات فنی و قیمت دستگاه جاروبرقی صنعتی آب و خاک دارید با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.
جاروبرقی صنعتی آب و خاک به انگلیسی wet and dry vacuum cleaner می شود.
کاربرد این دستگاه نظافتی به نسبت سایر تجهیزات نظافتی بسیار گسترده تر می باشد.
دستگاه جارو برقی صنعتی آب و خاک را می توان برای اجرای کارهای مختلف نظافتی استفاده نمود.
از جمله کارهای نظافتی که می توان به وسیله دستگاه جارو برقی صنعتی آب و خاک انجام داد به شرح زیر می باشد.
مکش گرد و غبار و خاک در انبارها و سوله ها
نظافت داخل تابلو برقی و ابزار دقیق
جمع آوری و مکش آب پس از شستشوی به وسیله دستگاه واترجت یا پولیشر
نظافت داخل اتومبیل و خودرو ها در کارواش ها 
خشک کردن مبل و موکت پس از شسشو 
نظافت اتاق و لابی هتل ها
نظافت مساجد و اماکن مذهبی و حسینیه  ها
نظافت منزل و مجتمع های مسکونی
تمیز کردن کارگاه ها و کارخانه ها
در هنگام خرید یک دستگا جارو برقی صنعتی آب و خاک به چه نکاتی باید توجه داشت؟
در زمان خرید یک دستگاه جارو آب و خاک می بایست به نکات زیر توجه داشت.
تعداد موتور مکش
توان مصرفی
قدرت و سرعت مکش
حجم مخزن زباله
جنس مخزن
قطر بدنه مخزن
نوع و مساحت فیلتر
کارایی فیلتر
امکان مکش آب و خاک 
میزان صدا
منبع تغذیه ( تک ففاز یا سه فاز )
خدمات پس از فروش و گارانتی 
شرکت تولیدکننده و فروشنده
موجود بودن قطعات
طراحی ساده و امکان تعمیر ساده و آسان
نازل ها و سری ها
ابعاد و اندازه
وزن
کلیدواژه های مربوط به جاروبرقی صنعتی آب و خاک
 چارو برقی صنعتی آب و خاک –  جاروبرقی صنعتی خاک و آب –   جاروبرقی آب و خاک صنعتی –  جارو برقی آب و خاک صنعتی –
 جاروبرقی آب و خاک –  فروش جاروبرقی آب و خاک –  قیمت جاروبرقی آب و خاک –  تولید جاروبرقی آب و خاک – 
 جاروبرقی سطلی آب و خاک –  جاروبرقی آب و خاک سطلی –  جاروبرقی صنعتی سطلی آب و خاک –  جاروبرقی سطلی صنعتی آب و خاک –
 قیمت جارو برقی صنعتی آب و خاک –  فروش جارو برقی صنعتی آب و خاک –  تعمیر جارو برقی صنعتی آب و خاک –  تولیدکنده جارو برقی صنعتی آب و خاک –
[hv,fvrd wkujd Hf , oh;
WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

ادامه مطلب

جاروبرقی

جاروبرقی

جاروبرقی
جاروبرقی از پرکاربردترین ترین دستگاه های نظافت می باشد.

در صورت نیاز به قیمت جارو برقی با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.

در این بخش به بررسی اجزای تشکیل دهنده انواع جارو برقی می پردازیم.

پمپ مکش دستگاه جاروبرقی
پمپ جارو برقی صنعتی کار مکیدن هوای داخل مخزن جارو برقی را بر عهده دارد.

ایجاد خلأ موجب به وجود آمدن اختلاف فشار بین فضای داخل و خارج دستگاه میگردد.

اختلاف فشار به وجود آمده مبنا کار یک جارو برقی صنعتی است.

بطور کل پمپ دستگاه جارو برقی صنعتی سرعت و قدرت مکش را مشخص می کند.

با توجه به نوع جارو برقی پمپ های به کار رفته متفاوت است.

از پمپ مکش سانتریفیوژال در دستگاه های جارو برقی خانگی ، اداری و تجاری استفاده می شود.

قیمت پمپ مکش سانتریفیوژال مقرون به صرفه می باشد و برای محیط های تجاری و خانگی بسیار مناسب است.

در دستگاه های جارو برقی نیمه صنعتی و صنعتی از پمپ مکش سانتریفیوژال تقویت شده استفاده می شود.

در دستگاه های مکنده صنعتی از پمپ های مکش سایدچنل استفاده می شود.

در دستگاه های مکنده صنعتی ( وکیوم لودر ) با قدرت مکش بالا از لوب پمپ استفاده می شود.

الکترو موتور دستگاه جاروبرقی
انرژی لازم جهت عملکر پمپ دستگاه مکنده از طریق الکتروموتور تأمین می گردد.

منبع تغذیه موتور دستگاه جارو برقی صنعتی معمولاً برق تک فاز یا سه فاز می باشد.

در دستگاه های جارو برقی تجاری و خانگی معمولاً منبع تغذیه برق تک فاز 220 ولت می باشد.

در دستگاه های مکنده صنعتی معمولاً منبع تغذیه برق سه فاز 400 ولت می باشد.

به طور کل موتور الکتریکی به سه دسته زیر تقسیم بندی می شود.

کلکتوری در مدل های خانگی و تجاری : استفاده از زغال به عنوان رسانا که به مرور داغ می شود
کلکتوری تقویت شده در مدل های نیمه صنعتی : همانند مدل تجاری و خانگی به صورت تقویت شده
توربینی در مدل های صنعتی : از زغال به عنوان رسانا استفاده نشده و دائم کار می باشد.

منبع تغدیه برخی موتورها دیزل می باشد.

در برخی موارد نیز دستگاه جارو برقی فاقد موتور می باشد و با پمپ ونچوری کار می کند و نام آن مکنده هواکار می باشد.

فیلتر دستگاه جاروبرقی
فیلتر مکنده یا جارو برقی کار جداسازی گرد و خاک و غبار و ذرات ریز را از هوا در جریان بر عهده دارد.

کار فیلتراسیون به 2 زیر علت انجام می‌شود.

نگهداری از پمپ مکش در برابر وارد شدن ذرات ریز و گرد و غبار و جلوگیری از خرابی پمپ
 جلوگیری از بلند شدن گرد و غبار جمع آوری شده در فضا
انواع فیلتر
فیلتر در جارو برقی خانگی و تجاری پاکت یا فیلتر کیسه ای محل ذخیره زباله مکیده شده می باشد.

در مدل‌های نیمه صنعتی و صنعتی از فیلترهای مختلف به شرح زیر استفاده می شود.

کارتریجی
ستاره ای
پاکتی
فیلتر هپا
نکته:

در دستگاه های جارو برقی صنعتی به دلیل اهمیت بالای فیلتر یک قطعه مخصوص تمیز کننده فیلتر وجود دارد.

سیستم نظافت فیلتر در یک جارو برقی صنعتی در انواع مختلف به شرح زیر می باشد.

تکان دهنده دستی
الکتریکی
دمش هوا در جهت معکوس
کمپرسور هوا
مخزن جاروبرقی
در جاروبرقی خانگی آلودگی‌های مکش شده در پاکت یا کیسه جمع آوری می‌شوند که نقش مخزن و فیلتر را دارد.

در دستگاه‌ جارو برقی به دلیل اهمیت کوچک و سبک بودن و همچنین به دلیل میزان کم آلودگی حجم مخزن بسیار پایین است.

حجم مخزن دستگاه های جارو برقی صنعتی به دلیل میزان آلودگی بسیار بیشتر از دستگاه جارو برقی خانگی می باشد.

در یک جاروبرقی صنعتی جنس و طراحی مخزن علاوه بر ظرفیت آن اهمیت دارد.

جنس مخزن دستگاه جارو برقی صنعتی معمولاً از فولاد می باشد.

طراحی مخزن در بحث تخلیه بسیار مهم می باشد.

متداول ترین مخزن مورد استفاده در دستگاه‌های جارو برقی صنعتی مخزن های جدا شونده است.

مخزن جدا شونده دارای چرخ و دسته می‌باشد به سهولت به محل تخلیه قابل انتقال است.

این نوع مخزن به راحتی از دستگاه جدا شده و به دلیل دارا بودن چرخ و دسته

انواع جاروبرقی یا مکنده
دستگاه های جاروبرقی با توجه به نوع و محیط کاربرد خود به مدل های متفاوت تقسیم بندی می شوند.

جارو برقی خانگی
جارو برقی های خانگی ساده ترین نوع جارو برقی ها می باشد.

به علت استفاده همه روزه در محیط های مختلف تقریباً شناخته شده می باشند.

جارو برقی خانگی دارای یک پمپ و موتور مکش کوپل شده می باشند.

با کم و زیاد کردن ورودی، قدرت و سرعت مکش قابل تظیم می باشد.

پاکت جارو برقی خانگی نقش فیلتر را نیز ایفا می کند.

پاکت که در واقع محفظه کاغذی دارای منافذ ریز است که دو کا به شرح زیر انجام می دهد.

فیلتر ذرات و غبار
محل جمع آوری و نگهداری زباله مکیده شده
جاروبرقی های خانگی متعارف توانایی مکش مواد جامد و خشک را دارد.

البته امروزه مدل های خاصی از جاروبرقی خانگی با قابلیت مکش مایعات علاوه بر مواد جامد نیز به بازار عرضه شده اند که با نام  جاروبرقی آب و خاک شناخته می شوند.

جارو برقی هتلی
جارو برقی های هتلی به منظور نظافت روزانه در هتل و محیط های مشابه همانند خوابگاه ها و پانسیون ها طراحی شده است.

وجود راهروهای با عرض کم، وجود موانع در محیط و نیاز به حمل آسان دستگاه بین طبقات ایجاب می نماید دستگاه قابلیت مانور بالا داشته باشد.

یک جارو برقی هتلی می بایست علاوه بر برخورداری از قدرت مکش کافی دارای ابعاد مناسب باشد.

سطح صدای جارو برقی هتلی بسیار کمتر از سایر دستگاه های جارو قی می باشد.

جارو برقی تجاری
از جارو برقی های تجاری به عنوان تجهیزات نظافتی کارآمد، در محیط های تجاری از جمله کارواش ها استفاده می شود.

مهمترین مشخصه های جارو برقی تجاری

استفاده از چند موتور کلکتوری با کلید های مجزا
وجود پمپ های سانتریفیوژال
بدنه استیل
وجود فیلترهای کیسه ای
جارو برقی نیمه صنعتی
قدرت و سرعت مکش و استحکام بدنه جاروبرقی نیمه صنعتی نسبت به جارو برقی های خانگی و تجاری بسیار بالاتر است.

در تولید جاروبرقی نیمه صنعتی از موارد زیر استفاده می شود.

بدنه فولادی مقاوم
یک یا چند موتور کلکتوری تقویت شده
پمپ های سانتریفیوژال
ابعاد و حجم مخزن جارو برقیهای نیمه صنعتی از جارو برقی های خانگی و تجاری بزرگتر می باشد.

فیلتر های جارو برقی نیمه صنعتی از جارو ی خانگی و تجاری کارآمد تر می باشد.

از جارو نیمه صنعتی در محیط های نیمه صنعتی و صنعتی استفاه می شود.

مکنده صنعتی
دستگاه های مکنده صنعتی درواقع قدرتمندترین نوع از جارو برقی ها می باشند.

مکنده صنعتی برای شرایط خاص صنعتی و مواد و آلودگی های موجود در این محیط ها طراحی و تولید می شود.

یک از مهم ترین ویژگی های دستگاه مکنده صنعتی امکان عملکرد بصورت پیوسته می باشد.

عملکرد طولانی مدت به علت کاربرد موتور توربینی در ساخت مکنده صنعتی می باشد.

استفاده از پمپ های سایدچنل، ونتوری، لوب و بلید در تولید این مکنده ها باعث ایجاد خلاء بیش از 30% شده است.

قدرت مکش دستگاه مکنده به دلیل این میزان خلاء به نحو قابل توجه افزایش یافته است.

جنس بدنه دستگاه های مکنده صنعتی به دلیل میزان خلاء داخل آنها از فولاد می باشد.

سطح خارجی بدنه مکنده با موادی همچون اپوکسی پوشش داده می شود.

امکان تجهیز به فیلترهایی با ویژگی های زیر وجود دارد.

مقاوم در برابر حرارت
فیلترهای دارای پوشش نچسب
فیلترهای هپا
WW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

ادامه مطلب

دستگاه جاروبرقی صنعتی

دستگاه جاروبرقی صنعتی

دستگاه جاروبرقی صنعتی
دستگاه جاروبرقی صنعتی با ایجاد خلاء درون مخزن زباله سبب مکش زباله به درون آن می گردد.
جهت دریافت قیمت دستگاه جاروبرقی صنعتی با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.
جاروبرقی صنعتی امروزه در محیط های گوناگون استفاده بسیار زیادی دارد.
استفاده روزافزون از جاروبرقی صنعتی سبب طراحی و تولید طیف وسیعی از دستگاه های جاروبرقی صنعتی شده است.
این توع در تولید جاروبرقی صنعتی سبب شده مشتریان به تناسب نیازشان دستگاه جاربرقی مناسب تهیه نمایند.
لازم به ذکر است کاربری دستگاه جاروبرقی صنعتی صرفاً محدود به نظافت نمی باشد.
می توان از دستگاه های مکنده صنعتی قدرتمند برای انتقال مواد نیز استفاده نمود.
نحوه کارکرد دستگاه جاروبرقی صنعتی
اصول انجام کار در انواع جاروبرقی از رنج خانگی ، تجاری ، نیمه صنعتی و صنعتی و وکیوم لودر ها کاملاً یکسان است.
پمپ مکنده به عنوان قسمت اصلی جاروبرقی توسط الکتروموتور به حرکت در می آید.
کار پمپ مکنده در دستگاه جاروبرقی صنعتی تخلیه هوای داخل مخزن و در نتیجه ایجاد خلاء نسبی در آن می باشد.
به وجود آمدن خلاء سبب ایجاد اختلاف فشار ما بین مخزن جاروبرقی و محیط بیرون آن می گردد..
در اثر حرکت سریع هوا از خارج مخزن به داخل آن مواد و آلودگی که در محیط وجود دارد به داخل مخزن مکیده می شود.
این فرآیند به طور  مداوم انجام می شود و مواد به مرور در داخل مخزن را پر می نماید.
با درنظر گرفتن دو موضوع زیر بین مخزن و پمپ مکش فیلتر قرار داده می شود.
ورود ذرات به داخل پمپ سبب ایجاد مشکل در پمپ و استهلاک بالای آن می گردد.
همچنین خارج شدن ذرات از جاروبرقی صنعتی و پخش شدن مجدد به فضای خارج باعث آلوده شدن محیط می شود.
وجود این فیلتر باعث می شود ذرات ریز فیلتر شود.
بخش‌های مهم دستگاه جاروبرقی صنعتی
مهمترین بخش های جاروبرقی صنعتی به شرح زیر می باشد.
پمپ مکش جاروبرقی صنعتی
الکتروموتور جاروبرقی صنعتی
فیلتر جاروبرقی صنعتی
مخزن جاروبرقی صنعتی
WW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

ادامه مطلب

تاریخچه و اختراع جاروبرقی

تاریخچه و اختراع جاروبرقی

تاریخچه و اختراع جاروبرقی
تاریخچه و اختراع جاروبرقی در این مقاله توسط سایت مرکز نظافتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
جاروبرقی دستگاهی است که خلاء جزئی ایجاد می کند و برای جمع آوری ( مکش ) گرد و غبار و خاک استفاده می شود.
در بعضی از مدل های جاروبرقی، امکان مکش مواد مایع مثل آب نیز وجود دارد.
در این دستگاه نظافت صنعتی یک پمپ هوا جهت ایجاد خلاء استفاده می شود.
جاروبرقی دارای یک فیلتر یا کیسه است که آلودگی هایی مانند غبار را به خود می گیرد.
همچنین ممکن است داری یک کیسه یا مخزن جهت نگداشتن زباله باشد.
امروزه اندازه ها و مدل های مختلفی از جاروبرقی وجود دارد.
مدل های بسیار کوچک دستی شارژی تا مدل های بسیار بزرگ که روی کامیون ( وکیوم لودر ) نصب می شوند.
جاروبرقی یک ماشین مدرن نیست و تاریخچه و اختراع آن به  قرن نوزدهم باز می گردد.
در واقع جاروبرقی یکی از  محصولات انقلاب صنعتی می باشد. ( جاروبرقی انقلابی در انقلاب صنعتی بود !!!! )
این دستگاه نظافتی برای اینکه جزو اعضای هر خانواده شود بیشتر از 100 سال زمان نیاز داشت.
با ورود جاروبرقی به زندگی مردم سطح بهداشت و سلامت خانواده بسیار بالا رفت.
زمانی که تاریخچه و اختراع جاروبرقی را بررسی می کنیم در میابیم، افرادی که سبب اختراع و توسعه جاروبرقی شدند تصور و ایده بسیار متفاوتی نسبت به این وسیله ای که الان در اختیار داریم داشتند.
ما در طول تاریخ انواع مختلفی از جاروبرقی ها را داشته ایم.
همه آنها بر اساس اصول مشابه کار می کردند.
جاروبرقی ها از زوایای مختلف به مرور تغییر یافتند.
با توجه به شرایط مورد استفاده ، سر و صدا ، ابعاد ، منبع تغذیه و قدرت بسیاری از موارد دیگر متفاوت بودند.
امروزه در صنایع مختلف از این دستگاه های نظافتی تخصصی استفاده می شود.
برای هر صنعت و برای هر کار یک نوع دستگاه جاروبرقی تولید می شود.
اختراع اولین جاروبرقی ها
اولین دستگاه مکانیکی که برای جمع آوری مواد از کف تولید شد توسط توسط دنیل هسه در سال 1860 اختراع شد.
این دستگاه در واقع چیزی شبیه به سوئیپر های دستی امروزی بود.
این دستگاه جاروب به وسیله برس استوانه ای و مجموعه ای از سیلندرها که مکش ایجاد می کردند کار نظافت را از روی فرش انجام می داده.
پس از آن در سال 1869 ایوس مک گاون توسط یک فن که نیروی محرکه دستی داشت از طریق ایجاد جریان هوا ( گرداب ) یک دستگاه جارو برقی ساخت.
در سال 1898 جان اس تورمن یک دستگاه جاروب قابل حمل طراحی نمود که به دلیل بزرگی به وسیله یک کشنده توسط اسب جابه جا می شده است.
اولین دستگاه جاروبرقی صنعتی که پایه و اساس کار آنها شبیه دستگاه های جارو برقی امروزی بوده، توسط هوبرت سسیل بوت مهندس انگلیسی در سال 1901 در انگلستان تولید شده است.
سیر تکامل جاروبرقی طراحی شده توسط هوبرت
جاروبرقی که هوبرت طراحی کرده بود یک موتور احتراق داخلی داشت.
این موتور احتراقی یک پمپ پیستونی را برای ایجاد خلاء به حرکت درمیاورد.
هوا از طریق یک فیلتر پارچه ای عبور می کرد و مواد به داخل مخزن ریخته می شد.
کل دستگاه توسط یک اسب کشیده می شد، و مردم آن را “Puffing Billy” نامیدند.
این دستگاه به قدری بزرگ بود که نمی توانست وارد ساختمان شود.
در نتیجه تنها لوله هایی از آن خارج می شد و طریق پنجره ها وارد خانه می شد.
مدل بعدی او به وسیله موتور الکتریکی طراحی شده بود.
این جاروبرقی نیز بیش از حد بزرگ بود و برای صاحبان خانه ها مناسب نبود.
اولین دستگاه جاروبرقی قابل حمل
پس از بررسی تاریخچه و اختراع جاروبرقی در میابیم نخستین دستگاه که می توان آن را به راحتی به اطراف حمل کرد توسط والتر گریفیتس در سال 1905 طراحی شده بود.
این دستگاه از سیلندر برای جاروب کردن گرد و غبار و یک لوله انعطاف پذیر استفاده می کرد.
جیمز ب. کربی در سال 1906 دستگاه خلاء را اختراع کرد و آن را “سیکل خانگی” نامید.
این دستگاه به جای یک فیلتر از سیکلون برای جداسازی خاک استفاده می کرد.
این دستگاه در واقع اولین جارو برقی قابل حمل دارای یک موتور بوده.
جیمز موری اسپنگلر در سال  1907 نیز یک دستگاه جاروبرقی طراحی کرد.
این جاروب دارای یک برس استوانه ای چرخشی، فن برقی، یک جعبه و یک کیسه برای گرد و غبار بود.
او پولی برای تولید ایده خود نداشت، و این ایده را به ویلیام هنری هوور را در سال 1908 فروخت و به وی واگذار کرد.
هوور این جاروبرقی طراحی شده را با قرار دادن آن در یک جعبه فولادی و طراحی اتصالات برای نصب شلنگ به روز تر نمود.
او بعدا کیسه های دفع فیلتر اضافه کرد و اولین جارو برقی که به درستی کار کند را در سال 1926 طراحی کرد.
جاروبرقی در ابتدا یک کالای لوکس محسوب می شد و در اختیار همه ی مردم نبود.
اما پس از جنگ جهانی دوم، طبقات متوسط مردم نیز ​​می توانستند آن را خریداری کنند.
به آرامی بخشی از بسیاری از خانوارها شد. امروزه ما انواع مختلفی از جاروبرقی را داریم. 
یکی از کاربردی ترین دستگاه های جاروبرقی صنعتی دستگاه های جاروبرقی صنعتی است که در سایت مرکز نظافتی ایران به بررسی این دستگاه ها پرداخته ایم
جهت دریافت مقالات بیشتر در خصوص نظافت صنعتی به بخش مقالات سایت مرکز نظافی ایران icc مراجعه نمائید.
کلید واژه های مربوط به تاریخچه و اختراع جاروبرقی
تاریخ تولید جاروبرقی – تاریخچه تولید جاروبرقی –
تاریخ جاروبرقی – تاریخچه جاروبرقی –
jhvdo]i , hojvhu [hv,fvrd
WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

ادامه مطلب

Click to Chat