تی برقی صنعتی

تی برقی صنعتی

تی برقی صنعتی در واقع همان دستگاه های کفشور هستند.

اگر به دنبال خرید یک دستگاه تی برقی صنعتی هستید و به قیمت آن نیاز دارید با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.

۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸

بسیاری از مجموعه های مختلف برای تمیز کردن کف به دنبال یک وسیله مناسب هستند.

تی یک ابزار سنتی نظافت کف زمین است که برای نگهداری نظافت استفاده می شود.

دستگاه های اسکرابر بسیار کامل تر از تی است.

کار تی صرفاً تمیز کردن کف زمین به وسیله پارچه یا پد مرطوب است.

به این شکل که قسمت پد شکل تی که مرطوب است روی سطح زمین کشیده می شود که آلودگی را به خود جذب می کند.

اما جذب کردن آلودگی توسط تی در چند متر اول انجام می شود.

و پس از پر شدن فضای بین پارچه تی دیگر امکان نظافت کف وجود ندارد.

و صرفا الودگی جا به جا می شود.

اما دستگاه های اسکرابر به وسیله برس و پارویی مکش آلودکی را از سطح جدا می کنند که در آب حل می شود.

و به وسیله سیستم مکش دستگاه به راحتی از سح جدا می شود و به داحل مخزن آب کثیف هدایت می شود.

دستگاه های کفشو آلودگی را از سطح به طور کامل جمع آوری می کنند.

باکتری ها  و آلودگی ها و انواع جرم توسط دستگاه های اسکرابر به دلیل خاصیت پاک کنندگی بالا به راحتی پاک می شوند.

کلیدواژه های مربوط به تی برقی صنعتی

تی صنعتی برقی – طی برقی صنعتی –

طی برقی صنعتی –  تی برقی –

دستگاه تی صنعتی برقی – دستگاه طی برقی صنعتی –

قیمت دستگاه طی برقی صنعتی –  قیمت تی برقی –

قیمت تی صنعتی برقی – قیمت طی برقی صنعتی –

قیمت طی برقی صنعتی –

فروش تی صنعتی برقی – فروش طی برقی صنعتی –

فروش طی برقی صنعتی –  فروش تی برقی –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

JD FVRD WKUJD

 

شرح
product image
رتبه نویسنده
1star1star1star1star1star
رتبه استفاده کنندگان
5 based on 76 votes
نام برند
ICC
نام محصول
تی برقی صنعتی

دیدگاه ها

دیدگاه