کفشو صنعتی

کفشو صنعتی

کفشو صنعتی

از دستگاه های کفشو صنعتی برای بر طرف کردن آلودگی و کثیفی از کف زمین استفاده می شود.

برای به دست آوردن قیمت دستگاه کفشو صنعتی با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.

استفاده از دستگاه های شستشو دهنده زمین در کیفیت و زمان شستن بسیار تأثیر دارد.

علت تأثیر زیاد این دستگاه ها بر دو مولفه مطرح شده شستن و خشک کردن کف به صورت همزمان است.

فرآیند شستشو توسط این دستگاه ها توسط برس زدن و وکیوم کردن طی مراحل زیر انجام می شود.

  • پاشش آب و مواد شوینده روی سطح زمین
  • برس زدن  جرم زدایی به کمک آب و مواد شوینده و مویی های برس
  • خشک کردن و تی زدن زمین با پارویی مکش و موتور وکیوم

طی سه مرحله فوق که با حرکت به  سمت جلو دستگاه به صورت همزمان انجام می شود کار تمیز کاری کف انجام  می شود.

مشاوره نظافت صنعتی در خصوص دستگاه های کفشور را از سایت مرکز نظافتی ایران ICC به دست آورید.

کلید واژه های مربوط به کفشو صنعتی

زمین شو صنعتی حرفه ای – زمین شوی صنعتی حرفه ای – زمینشوی صنعتی حرفه ای –

زمین شور صنعتی حرفه ای – زمینشور صنعتی حرفه ای – کف شو صنعتی حرفه ای –

کفشور صنعتی – کف شوی صنعتی – کفشوی صنعتی –

کف شور صنعتی – کفشور صنعتی – اسکرابر صنعتی –

قیمت زمین شو صنعتی – قیمت زمین شوی صنعتی – قیمت زمینشوی صنعتی –

قیمت زمین شور صنعتی – قیمت زمینشور صنعتی – قیمت کف شو صنعتی –

قیمت کفشور صنعتی – قیمت کف شوی صنعتی – قیمت کفشوی صنعتی –

قیمت کف شور صنعتی – قیمت کفشور صنعتی – قیمت اسکرابر صنعتی –

دستگاه زمین شو صنعتی – دستگاه زمین شوی صنعتی – دستگاه زمینشوی صنعتی –

دستگاه زمین شور صنعتی – دستگاه زمینشور صنعتی – دستگاه کف شو صنعتی –

دستگاه کفشور صنعتی – دستگاه کف شوی صنعتی – دستگاه کفشوی صنعتی –

دستگاه کف شور صنعتی – دستگاه کفشور صنعتی – دستگاه اسکرابر صنعتی –

;TA, WKUJD

0/5
قبلی
زمینشو
بعد
زمینشوی

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید

Click to Chat