کف شوی اتوماتیک

کف شوی اتوماتیک

کف شوی اتوماتیک در واقع یک ماشین تخصصی شستشوی و خشک کردن کف زمین است.

در صورت نیاز به لیست قیمت کف شوی اتوماتیک با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

کف شوی اتوماتیک به انگلیسی automatic scrubber dryer می شود.

برای اجرای کار نظافت ( شستن و خشک کردن ) کف روش سنتی در بسیاری از محیط ها کاربرد ندارد.

برای اجرای نظافت به روش مکانیزه یکی از ابزارهای تخصصی دستگاه های زمین شوی اتوماتیک است.

مهمترین تأثیر این دستگاه ها کاهش مصرف آب و مواد شوینده و افزایش کارایی نیروی اسانی در زمینه نظافت کف است.

یکی دیگر از تأثیرات این دستگاه نگهداری از کف زمین است.

نگهداری از کف زمین به دلیل این است که در صورت استفاده از این دستگاه ها آلودگی به طور کامل از سطح جمع می شود.

در حالی که در روش سنتی صرفاً آلودگی جابه جا می شود.

کلیدواژه های مربوط به کف شوی اتوماتیک

کف شوی اتومات – کفشوی اتوماتیک –

کفشوی اتومات – اسکرابر اتومات – اسکرابر اتوماتیک –

کف شو اتومات – کف شو اتوماتیک –

کفشو اتومات – کفشو اتوماتیک –

کف شور اتومات – کف شور اتوماتیک –

کفشور اتومات – کفشور اتوماتیک –

زمین شوی اتومات – زمین شوی اتوماتیک –

زمینشوی اتومات – زمینشوی اتوماتیک –

زمین شو اتومات – زمین شو اتوماتیک –

زمینشو اتومات – زمینشو اتوماتیک –

زمین شور اتومات – زمین شور اتوماتیک –

زمینشور اتومات – زمینشور اتوماتیک –

قیمت کف شوی اتومات – قیمت کفشوی اتوماتیک –

قیمت کفشوی اتومات – قیمت اسکرابر اتومات – قیمت اسکرابر اتوماتیک –

قیمت کف شو اتومات – قیمت کف شو اتوماتیک –

قیمت کفشو اتومات – قیمت کفشو اتوماتیک –

قیمت کف شور اتومات – قیمت کف شور اتوماتیک –

قیمت کفشور اتومات – قیمت کفشور اتوماتیک –

قیمت زمین شوی اتومات – قیمت زمین شوی اتوماتیک –

قیمت زمینشوی اتومات – قیمت زمینشوی اتوماتیک –

قیمت زمین شو اتومات – قیمت زمین شو اتوماتیک –

قیمت زمینشو اتومات – قیمت زمینشو اتوماتیک –

قیمت زمین شور اتومات – قیمت زمین شور اتوماتیک –

قیمت زمینشور اتومات – قیمت زمینشور اتوماتیک –

;t a,d hj,lhjd;

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

 

شرح
product image
رتبه نویسنده
1star1star1star1star1star
رتبه استفاده کنندگان
5 based on 46 votes
نام برند
ICC
نام محصول
کف شوی اتوماتیک

دیدگاه ها

دیدگاه